Алауыздыќ
Несогласие
Главная>> Разговорник>
ЖоќНет
Жоќ, раќметНет, спасибо
Жоќ, маѓан керек емесНет, мне не нужно
Бђл солай емесЭто не так
Керек емесНе нужно
Дђрыс емесНеверно
Сіздікі дђрыс емесВы не правы
Бђл дѕл емесЭто не точно
Бђл мџмкін емесЭтого не может быть
Бђл аќылѓа сыймайдыЭто невероятно
ЖаманПлохо
Мен ќарсымынЯ возражаю
Мен сізбен келіспеймінЯ с Вами не согласен
Мен ќаламаймынМне не хочется
БолмайдыНельзя
Рђќсат етілмейдіЗапрещено
Меніњ ќолымнан келмейдіЯ не могу
Љкінішке орайК сожалению