Назым

Поэзия

Главная>

   Алфавит
   Разговорник
   Словарь
   Грамматика
   Уроки
   Музыка
   Шрифты
   Пословицы
   Проза
   Поэзия
   Учебные тексты
   Гостевая книга
   Форум
   Ссылки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия

Абай

Кљзімніњ ќарасы
Ќансонарда бџркітші шыѓады ањѓа
Ќандай ќызда лѕззат бар жан татпаѓан?
Ќаќтаѓан аќ, кџмістей кењ мањдайлы
Ќартайдыќ, ќайѓы ойладыќ, ђлѓайды арман
Сап, сап, кљњлім, сап, кљњлім
Абай Жасымда ѓылым бар деп ескермедім

 

Сакен Сейфуллин

Алтай
Боранда
Жапон аќынынан
Ќайѓылы хабар
Жас ќазаќ марсельезасы
Жыл басы ќарлыѓаш!
Жазѓытђры
Ѓашыќ жар

 

Ќадыр Мырза Ѕли

Бес баќыт
Сауал

 

Муќаѓали Маќатаев

Баќыт іздеп
Мастыњ монологы
Жер
Жартасќа жалѓыз гџл љсер
Раќмет, Дала!
Ќазаќ жері
 

 

Ѕ. Дџйсенбиев

Сырласу

 

Hosted by uCoz